Podstawowe informacje na temat lokat bankowych.

Lokata bankowa – co to jest?

Lokata bankowa jest sposobem, który pozwala na deponowanie pieniędzy. Bank przyjmując od nas pieniądze na określony czas jest zobowiązany do wypłacenia ich wraz z odsetkami po zakończenie okresu trwania lokaty. Odsetki uzyskiwane z lokaty są zyskiem. Lokaty cechują się wyższym oprocentowaniem niż konta, ale wypłata środków przed zakończeniem trwania lokaty powoduje utratę praw do odsetek.

Kapitalizacja – czym jest?

Kapitalizacja odnośni się do częstotliwości dopisywania odsetek do zdeponowanego kapitału. W przypadku standardowych lokat terminowych odsetki są dopisywane w momencie wygasania depozytu. Niektóre banki posiadają oferty, w których dopisywanie odsetek następuje częściej. Kapitalizacja częstsza jest korzystniejsza dla klienta, ponieważ w następnym okresie odsetki będą naliczane od wyższej kwoty.

Dopłacanie pieniędzy w trakcie trwania lokaty – czy jest to możliwe?

Dopłacanie pieniędzy w trakcie trwania lokaty jest nie możliwe.

Bezpieczeństwo lokaty.

Środki deponowane w ramach lokaty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w przypadku problemów banku wypłaci nam środki do kwoty 100 000 euro. Pozostałą kwotę można odzyskać w trakcie postępowania upadłościowego.

Zalety i wady lokat bankowych.

Zaletami lokat bankowych jest:

  • duże bezpieczeństwo,
  • produkt bardzo dobry dla początkujących,
  • ustalony termin wycofania środków.

Wadami lokat bankowych jest:

  • mały zysk,
  • obowiązek spełnienia dodatkowych warunków np. założenie konta.

Oprocentowanie nominalne lokaty.

W ofertach banki podają oprocentowanie w skali roku, aby policzyć zysk trzeba podnieść oprocentowanie proporcjonalnie do tego okresu. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia kapitalizacji, czyli częstotliwości dopisywania odsetek oraz obciążenia zysku podatkiem od dochodów kapitałowych.

Okres lokaty.

Lokatę terminową można założyć na 1,3,6,12,24 lub 36 miesięcy. Niektóre banki posiadają możliwość założenia lokaty na okres kilku lub kilkudziesięciu dni. Oprocentowanie lokaty jest zależne od wysokości kwoty, którą chcemy zdeponować oraz okresu, na jaki chcemy założyć lokatę.

Oprocentowanie lokaty.

Lokata może mieć oprocentowanie zmienne lub stałe. W tym elemencie różnica polega na tym, że oprocentowanie zmienne ulegać może zmianom, które są zależne od sytuacji rynkowej. Bank w umowie podkreśla, co może wpłynąć na zmianę oprocentowania. Okoliczności wpływające na zmianę oprocentowanie to:

  • zmiana kursów walut NBP,
  • zmiana cen pieniądza na rynku międzybankowym.

Oprocentowanie stałe nie ulega zmianie w trakcie trwania lokaty.

Lokata bankowa a konto oszczędnościowe.

Konto oszczędnościowe pozwala na swobodę wpłat i wypłat środków. W przypadku lokat wypłata przed jej końcem powoduje utratę praw do odsetek. W przypadku lokat nie może dopłacać pieniędzy. Wypłacając środki z konta oszczędnościowego nie powoduje żadnych start. Pamiętajmy, aby zwrócić uwagę na to ile kosztuje wypłata środków z konta oszczędnościowego.