Czy wiesz co to jest oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne? Sprawdź, czym się różnią!

hybryd (15).jpg

Zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych aspektów, który powinien być brany pod uwagę w wielu sytuacjach. W przypadku pożarów, wycieków gazu lub innych zdarzeń losowych, ważne jest, aby miejsca, takie jak miejsca pracy, szkoły, biura i magazyny miały odpowiednie oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne. Takie oświetlenie jest konieczne, aby osoby znajdujące się wewnątrz budynku mogły bezpiecznie opuścić obiekt, nawet w ciemności.

Jak zagwarantować bezpieczną ewakuację – Porady dotyczące planowania drogi ewakuacyjnej

Planowanie drogi ewakuacyjnej w budynku jest jednym z najważniejszych elementów zapewniania bezpieczeństwa dla mieszkańców i odwiedzających. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych lub niespodziewanych sytuacji, jest to jedyny sposób, w jaki osoby w budynku mogą bezpiecznie opuścić obiekt. Dlatego ważne jest, aby właściwie zaplanować drogę ewakuacyjną. Przede wszystkim ważne jest, aby zidentyfikować wszystkie potencjalne ścieżki ewakuacyjne z budynku, zapewnić, że są one wyraźnie oznakowane i łatwo dostępne. Wystarczy, że pożar lub inna sytuacja awaryjna uniemożliwi wyjście przez jedną drogę ewakuacyjną, aby doprowadzić do tragedii. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że w budynku istnieje kilka różnych dróg ewakuacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim znajdującym się w nim.

Kolejnym ważnym krokiem w planowaniu drogi ewakuacyjnej w budynku jest przeprowadzenie prób. Wszyscy pracownicy i goście muszą wiedzieć, jak zachować się w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.

Różnice między Oświetleniem Ewakuacyjnym a Awaryjnym

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne są dwiema różnymi technologiami, które są stosowane w budynkach, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku ewakuacji lub awarii. Światło ewakuacyjne jest zaprojektowane w celu wskazania drogi ewakuacji w przypadkach, gdy zasilanie elektryczne zostanie utracone, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Oświetlenie awaryjne jest projektowane w celu wskazania drogi wyjścia w przypadku, gdy nastąpi awaria budynku lub wybuch pożaru. Oświetlenie awaryjne będzie działać tak długo, jak długo będzie dostarczane zasilanie, podczas gdy oświetlenie ewakuacyjne będzie działać zarówno w przypadku awarii, jak i w przypadku wyłączenia zasilania elektrycznego.

Istnieją również znaczące różnice w sposobie działania obu rodzajów oświetlenia. Oświetlenie ewakuacyjne jest aktywowane przez centralkę alarmową, która umożliwia automatyczne uruchomienie świateł w przypadku wyłączenia zasilania głównego lub podczas alarmu pożarowego, natomiast oświetlenie awaryjne jest aktywowane przez system zasilania awaryjnego.