Na czym polega nadzór budowlany i jakie są jego zadania?

Każda inwestycja budowlana to przedsięwzięcie, które wymaga rzetelnej kontroli i nadzoru profesjonalistów. Warunki związane z nadzorem budowlanym określone są ściśle przez prawo budowlane. Na czym polegają zadania związane z prowadzeniem nadzoru budowlanego i jak znaleźć odpowiedni podmiot?

Czym jest nadzór budowlany?

Nadzór budowlany to zespół czynności prowadzonych przez inspektora budowlanego. Inspektor budowlany realizuje dwie funkcje: kontrolną oaz inspekcyjną. Jego podstawowym celem jest ochrona interesów inwestora. Inspektor odpowiada za przebieg wszystkich prac i procesów budowlanych, weryfikuje działania kierownika budowy, bierze udział w podziale prac oraz pilnuje harmonogramu i dziennika budowy. W razie wystąpienia poważnych nieprawidłowości lub zagrożeń bezpieczeństwa nadzór budowlany może nawet wstrzymać prace nad inwestycją. Inspektor budowlany sprawuje nadzór nad każdym etapem inwestycji, zaczynając od uzyskania stosowanych pozwoleń, a kończąc na wydaniu decyzji dotyczącej oddania budynku do użytku.

Dlaczego profesjonalny nadzór ma tak ogromne znaczenie?

Jedyną drogą do szybkiej realizacji inwestycji jest działanie zgodne z zasadami prawa budowlanego i posiadanie profesjonalnej wiedzy. Poza tym żadna inwestycja nie może być realizowana bez opieki nadzoru budowlanego. Dlaczego tak ważny jest wybór profesjonalistów? Ponieważ tylko wiedza i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych projektów może przynieść pozytywne skutki. W przeciwnym razie rozwiązywanie napotkanych problemów i podejmowanie trudnych decyzji przez nieodpowiedni pomiot może znacznie wydłużyć czas realizacji.

Kto pełni nadzór budowlany?

Zadania związane z nadzorem budowlanym pełnione są przez następujące podmioty:

  • powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB);
  • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (WINB);
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

Aby znaleźć profesjonalnego inspektora budowlanego, warto zapoznać się z opiniami innych inwestorów, które często dostępne są w internecie. W tym celu w wyszukiwarce należy wprowadzić hasło typu „Nadzór budowlany w Krakowie” lub „remonty w Krakowie„. Tak naprawdę znalezienie rzetelnego inspektora nie jest trudne, nadzór budowlany we Wrocławiu lub innym dużym mieście to szeroka grupa specjalistów oferujących usługi na wysokim poziomie.

Znalezienie inspektora budowlanego to jeden z pierwszych etapów planowania inwestycji. Ze względu na bardzo odpowiedzialny charakter pracy i zadań prowadzonych przez niego, bardzo ważne jest, aby znaleźć sprawdzony i profesjonalny nadzór budowlany.