Kto powinien być twoim partnerem prawnym?

notariusz-bydgoszcz - kancelaria notarialna (3).jpg

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób potrzebuje doradztwa prawnego. Przy dokonywaniu ważnych decyzji dotyczących prawa, ważne jest, aby uzyskać wsparcie profesjonalisty. Nie wszyscy jednak wiedzą, jaka jest między nimi różnica. Notariusz i adwokat to dwie profesje prawnicze, które często są mylone lub uważane za to samo.

Kancelarie Notarialne – Przegląd Usług

Kancelarie notarialne są ważnym elementem systemu prawnego w krajach, takich jak Polska, gdzie notariusze są uznawani za upoważnionych do wykonywania wielu ważnych czynności prawnych. Notariusze są stałymi członkami społeczności lokalnej i są powoływani do wykonywania funkcji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego i gospodarczego, w tym doradztwa, sporządzania aktów notarialnych oraz dokumentacji podatkowej.

Notariusze wykonują szeroki zakres prac, w tym tworzenie aktów notarialnych, weryfikację podpisów, wystawianie poświadczeń, udzielanie informacji prawnych i wystawianie zaświadczeń, a co więcej doradztwo prawne. Mogą również doradzać w sprawach lokalnych, tworzyć umowy i inne dokumenty prawne, a co więcej weryfikować zgodność z prawem dokumentów, w tym testamentów, i wydawać wyroki w sądach. Notariusze są też często wykorzystywani jako mediatorzy i doradcy w sporach sądowych.

Adwokat czy Notariusz? Wybierz, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Prawo jest skomplikowane i czasami trudno jest odróżnić, kiedy wymagana jest pomoc adwokata, a kiedy notariusza. Chociaż oba profesje są związane z prawem, istnieje kilka istotnych różnic, które zasadniczo dzielą adwokatów od notariuszy. Przede wszystkim, adwokaci są profesjonalnymi prawnikami, którzy mają prawo do wnioskowania przed sądami i innymi organami wykonawczymi w imieniu swoich klientów. Natomiast notariusz nie jest prawnikiem, ale oficjalnym urzędnikiem, który ma zakres obowiązków związanych z potwierdzaniem i zatwierdzaniem dokumentów.

Adwokat może pomóc swoim klientom w uzyskaniu zadośćuczynienia za szkody poniesione w wyniku wypadku, wygranej w procesie sądowym lub wynegocjowania porozumienia między stronami. Z kolei notariusz może wprowadzić dokumenty w postaci aktów notarialnych, które są niezbędne do przeprowadzenia prawnie uzasadnionych transakcji. Notariusz może również potwierdzić tożsamość osoby składającej podpis i wystawić odpowiednie dokumenty.