Co to jest oprogramowanie ERP dla firm?

Oprogramowanie ERP to system informatyczny, który służy do kompleksowego zarządzania poszczególnymi gałęziami przedsiębiorstwa. Oprogramowanie ERP dla firm to umożliwia planowanie poszczególnych działań w firmie oraz wspomaga sprawne jej funkcjonowanie.

Jakie korzyści daje stosowanie oprogramowania ERP?

Korzyści, jakie daje oprogramowanie ERP dla firm, uzależnione są od danego przedsiębiorstwa oraz celów, jakie wyznaczył sobie jego właściciel. Najpopularniejszymi korzyściami są:
– zmniejszenie kosztów pracy dzięki dokładnemu zaplanowaniu produkcji i zakupieniu określonej ilości niezbędnych materiałów,
– oszczędność czasu poprzez skrócenie czasu, jaki potrzebny jest do zrealizowania lub skompletowania konkretnego zamówienia i rozłożenia materiałów w magazynie,
– lepsza jakość obsługi dzięki łatwemu dostępowi do najistotniejszych informacji,
– szybka decyzyjność, która wynika z szybkiego przepływu informacji pomiędzy modułami oraz możliwości sporządzenia diagramów lub wykresów,
– łatwy dostęp do informacji, które są takie same dla każdego z modułów i mają do nich dostęp tylko osoby upoważnione,
– ład i porządek dzięki zautomatyzowaniu przepływu danych, które są posortowane i eliminują zbędne problemy,
– ograniczenie wystąpienia pomyłki poprzez możliwość szybkiej zmiany informacji zawartych w modułach,
– minimalizacja strat, która polega na zamawianiu określonej liczby towarów i materiałów potrzebnych do produkcji bez konieczności ich długiego magazynowania, a co za tym idzie mniejsze koszty związane z utrzymaniem przestrzeni magazynowej.

Cena oprogramowania ERP dla firm

Koszty, jakie trzeba pokryć, decydując się na oprogramowanie ERP, uzależnione są od rodzaju przedsiębiorstwa oraz celów, jakie chce ono osiągnąć, a także jego potrzeb. Istotnym elementem jest określenie elementów, jakie będą objęte inwestycją. Podstawowy system informatyczny, który pozwala na wystawianie faktur, zarządzanie magazynem i sprzedażą to koszt kilkudziesięciu złotych w każdym miesiącu. Cena rozbudowanego oprogramowania zależna jest od elementów, jakie wchodzą w jego skład oraz od indywidualnego cennika firmy informatycznej, która zajmuje się wykonaniem i wdrożeniem oprogramowania do przedsiębiorstwa.