Zaopatrzenie medyczne szpitali i przychodni

sklep salva (31).jpg

Zarówno szpitale, jak i przychodnie nie mogą przyjmować pacjentów, jeśli nie posiadają odpowiedniego zaopatrzenia medycznego. Środki ochrony osobistej, opatrunki i inne substancje i przedmioty mają umożliwić pracę lekarzom, pielęgniarkom i laborantom. Wszystko po to, by pacjent otrzymał możliwie najlepszą opiekę medyczną oraz by pracownicy byli zabezpieczeni w czasie wykonywania pracy.

Kluczowe kryterium, gdy chodzi o zaopatrzenie medyczne – cena produktów

W przypadku szpitali i większych zamówień ogłaszane są przetargi na zaopatrzenie medyczne. Najczęściej kryterium wyboru jest cena i spełnianie podstawowych uwarunkowań technicznych przez produkty. Cena jest ściśle powiązana z dofinansowaniami, jakie otrzymają jednostki mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak nawet w przypadku prywatnych przychodni cena zaopatrzenia medycznego ma znaczenie – tańsze produkty pozwalają na minimalizowanie kosztów i maksymalizowanie zysków. Dlatego też wiele z jednostek świadczących usługi medyczne kieruje się ceną przy wyborze dostawcy.

Czy każda jednostka medyczna musi ogłaszać przetargi na zaopatrzenie medyczne?

Przetargi na zaopatrzenie medyczne nie są obowiązkowe do pewnej kwoty. W większości ogłaszają je duże szpitale na potężne zamówienia. Przetarg pozwala na zmniejszenie ceny detalicznej obowiązującej na rynku. Dodatkowo taka forma zamówienia na cały rok gwarantuje stały poziom cen, niezależnie od tego jak zmieniają się one w sprzedaży detalicznej.

Poprawne zarządzanie gospodarką magazynową w szpitalu lub przychodni

Poza zamówieniami produktów, na zaopatrzenie medyczne składa się również gospodarka magazynowa i wydawanie produktów do użycia. Należy pamiętać o terminach przydatności i wydawać w pierwszej kolejności te produkty, które pierwsze pojawiły się w magazynie. Dzięki temu nigdy nie użyjemy dla pacjenta produktu, który jest już po terminie.

Czy tylko szpitale i przychodnie korzystają z zaopatrzenia medycznego?

Poza szpitalami i przychodniami z zaopatrzenia medycznego korzystają również stomatolodzy, weterynarze czy gabinety kosmetyczne i salony tatuażu i fryzjerskie. Również w ich przypadku cena ma duże znaczenie gdy chodzi o wybór hurtowni – minimalizowanie kosztów pozwala na osiąganie wyższych zysków.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Zaopatrzenie medyczne.