System ERP w firmie produkcyjnej – jakie korzyści?

Dziś zdecydowana większość firm produkcyjnych planuje wdrożenie oprogramowania ERP. Wynika to z coraz większej potrzeby lepszego przystosowywania się do zmieniających się warunków na rynku. Mowa tu szczególnie o zmieniających się potrzebach klientów. Warto zatem wiedzieć, jakie dokładnie korzyści przynieść może firmie produkcyjnej system ERP.

Zarządzanie przepływami materiałowymi

Oprogramowanie erp dla firm produkcyjnych pozwala w znaczący sposób zwiększyć efektywność zarządzania przepływami materiałowymi w łańcuchu dostaw. Dzięki systemowi w jednym miejscu zarządzać można procesami związanymi z zaopatrzeniem, zapasami, produkcją i finansami. Oznacza to efektywniejsze monitorowanie poziomu zapasów, planowanie zasobów materiałowych, kontrolowanie stanów magazynowych oraz planowanie dostaw.

Oprogramowanie ERP pozwala na znacznie szybsze reagowanie na wszelkie zakłócenia w łańcuchu dostaw. Warto w tym miejscu dodać, że system ERP pozwala również na optymalizację współpracy z kontrahentami i klientami. Dzięki temu przepływ towarów realizowany jest sprawniej i szybciej.

Dokładne planowanie produkcji

Oprogramowanie ERP dla firm pozwala także na precyzyjniejsze planowanie produkcji. System umożliwia bowiem łączenie ze sobą wielu różnych danych. W tym przypadku mowa jest tu o danych dotyczących przepływu materiałów w łańcuchu dostaw z danymi dotyczącymi zleceń produkcyjnych. Dzięki temu firma może efektywniej planować produkcję.

System ERP pozwala na synchronizację produkcji z zaopatrzeniem. To z kolei przekłada się na to, że wszystkie materiały zawsze dostarczane są na czas. Ostatecznie zatem w przedsiębiorstwie nie ma problemu z przestojami na liniach produkcyjnych.

Lepsze relacje z klientami

System ERP wpływa również na poprawę relacji z klientami. Oprogramowanie pozwala bowiem na automatyzację procesu związanego z wymianą informacji między klientami a firmą. Rozwiązania ERP dają klientom m.in. możliwość przesyłania zapytań dotyczących dostępności produktów, terminów dostaw oraz cen. Co ważne, klienci mogą to robić online. Dla firmy nie mniej istotne jest także to, że wszystkie te informacje może wykorzystać w planowaniu produkcji.

Możliwość łatwego złożenia zamówienia czy otrzymania szybkiej informacji zwrotnej na zadane pytanie wpływ na większe zadowolenie klienta. To z kolei przekłada się na lepsze relacje na linii firma-klient. Jak można się domyślić, ma to dla przedsiębiorstwa bezpośrednie przełożenie na większe zyski.