Faktura VAT marża – jakich typów działalności dotyczy?

Faktura VAT marża to dokument, w którym podatek VAT naliczany jest od wartości marży, a nie całkowitej wartości towaru czy usługi. Faktura marża jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ podatkowi podlega jedynie realny przychód sprzedawcy. Kto może posługiwać się tym dokumentem i jakie transakcje można w ten sposób rozliczać?

Faktura marża — rodzaje działalności

Zgodnie z ustawą, tylko przedsiębiorcy dostarczający ściśle określone przepisami towary i usługi, mogą wystawić dokument VAT marża. Są to podatnicy, którzy dostarczają towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne.

Sprzedaż towarów używanych w systemie VAT marża

Faktura marża – co trzeba wiedzieć, będąc dostawcą towarów używanych?

Podstawą opodatkowania jest wartość marży, czyli różnica pomiędzy kwotą, którą płaci nabywca a ceną zakupu pomniejszoną o podatek VAT. Podstawowa stawka opodatkowania marży wynosi 23%, w przypadku eksportu 0%. Ważną informacją, która powinna być umieszczona na dokumencie, jest dopisek „procedura marży — towary używane”. Szczegółowe wymogi wobec podatników chcących korzystać z systemu VAT marża, reguluje ustawa.

Sprzedaż dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

W przypadku wyżej wymienionych kategorii stawka VAT marża wynosi 23% z kilkoma wyjątkami określonymi przez ustawę, dla których wynosi ona 8%. Ma to miejsce w przypadku importu oraz nabycia przez przedsiębiorcę dzieł sztuki bezpośrednio od ich twórcy lub jego spadkobierców. Faktura powinna zawierać opis „procedura marży” plus odpowiednia kategoria towarów, np. dzieła sztuki. Szczegółowe zasady wystawiania faktur w systemie VAT marża reguluje ustawa.

Usługi turystyczne a faktura marża – co trzeba wiedzieć

Marża w przypadku usług turystycznych to różnica pomiędzy kwotą należności, którą płaci nabywca, a kosztem nabycia określonego towaru — w celu odsprzedaży lub świadczenia bezpośredniej korzyści na rzecz turysty — przez przedsiębiorcę. Są to między innymi transport, wyżywienie czy zakwaterowanie. Stawka podstawowa wynosi tutaj 23% z wyjątkami określonymi w ustawie. Obowiązkowy dopisek na fakturze to „procedura marży dla biur podróży”.